Jag kan hjälpa dig med:

Texter

Texter till webb, inlägg i sociala medier, produktblad, nyhetsbrev, informationsbrev, företagspresentationer, pressmeddelanden, broschyrer etc.

Korrekturläsning/textförädling av befintligt material

Storytelling

 

Kommunikationsutveckling

Översyn av befintlig kommunikation samt förslag till utveckling

Upprättande av kommunikationsplan för specifika projekt

Rådgivning avseende lämplig kommunikationskanal

Koordineringsstöd /projektledning utifrån kommunikationsbehov – nätverk – ex AD-tjänster
Utbildning/ workshops

Utbildning i hur man arbetar effektivt med mässdeltagande – allt från planering – genomförande –uppföljning

Utbildning i hur man hanterar sponsringsärenden professionellt


Konsulttjänst

Inhyrd kommunikatör på tidsbegränsat uppdrag, finns tillgänglig en dag i veckan.Jag åtar mig gärna korta uppdrag.

Vill du veta mer om respektive tjänst eller diskutera ett ev. samarbete så hör av dig!